Càlcul integral


                                         Edicions Universitat de Barcelona, 2001Informació editorial i comercial en eub@org.ub.es i en la pàgina web Publicacions de la Universitat de Barcelona.


Fe d'errates (abril de 2005): PDF
S'agraeix als lectors tota informació enviada a jcerda@ub.edu que ajudi a la recopilació d'errates.


  Aquest manual tracta del que de vegades s'anomena Càlcul Avançat. El seu objectiu és presentar un desenvolupament sistemàtic del càlcul integral d'una i de diverses variables acompanyat d'alguna de les seves aplicacions més significatives. En ell s'ha donat prioritat al càlcul davant dels refinaments de l'anàlisi, però els mètodes i teoremes es presenten de manera rigorosa. Les demostracions més complexes poden ser obviades sense dificultat pel lector que s'interessi per la utilització directa dels resultats.
  Consta de sis capítols: La integral de Lebesgue, càlcul integral d'una variable, integrals múltiples, integrals i sèries de Fourier, càlcul vectorial, i funcions analítiques.
  Conté gairebé tres-cents exercicis de diferent grau de dificultat i s'indiquen les solucions dels imparells.
  Els requisists previs són els continguts habituals d'un primer curs sobre àlgebra lineal i càlcul infinitessimal d'una variable, i els rudiments del càlcul diferencial de diverses variables que incloguin els teoremes de la funció inversa i de la funció implícita.
 
Return